Lia van Alphen
Author Archives: Lia van Alphen

Lezen van non-verbaal gedrag

Non-verbale communicatie

Je werkt aan de herkenning van non-verbaal gedrag. Je leert het observeren van de niet-verbale uitingen van kinderen, en je wordt je meer bewust van de niet-verbale mogelijkheden die je kunt inzetten in de communicatie.

  • Wie herken jij vanuit de verte  aan zijn of haar lichaamshouding?  
  • Wat is jouw non-verbale identiteit?

We zijn sterk gericht op de verbale taal, terwijl we weten dat communicatie voor maar liefst 70% non-verbaal verloopt. Je lichaamstaal kan laten zien hoe je je voelt en wat denkt. Kinderen kunnen deze taal vanaf jonge leeftijd feilloos ‘lezen’, maar als volwassenen zijn we dit soms verleerd. Het gaat hier over ‘het gesprek zonder woorden’

Non-verbale informatie

Bewust omgaan met de non-verbale informatie die je krijgt van kinderen, levert een verrijking op van de communicatiemogelijkheden. Bij kinderen die verbaal minder sterk zijn, kan dit tot verrassende inzichten leiden. Merk je lichaamshouding, gebaren en gezichtsuitdrukkigen van de kinderen op? Bewustzijn van jouw non-verbale gedrag geeft je de mogelijkheid om dit bewust in te zetten bij het lesgeven.

Doelen
  • Je leert het observeren van de niet-verbale uitingen van kinderen.
  • Je wordt je meer bewust van de niet-verbale mogelijkheden die je kunt inzetten in de communicatie.
Praktische insteek

Aan de hand van oefeningen, voorbeelden en beeldmateriaal ga je de non-verbale signalen van kinderen zien. Je bent door observatie gericht op het uitstellen van je oordeel en je onderzoekt vanuit een open houding wat maakt dat een kind zich gedraagt zoals het zich gedraagt. We staan stil bij  het ervaren van de verschillen tussen communicatie vanuit verbinding en communicatie vanuit competentie.

Kan jij het non-verbale gedrag van kinderen beschrijven?
Sta je er bij stil de boodschappen die je afgeeft zonder woorden?